Transparantie voor Elkaar

De luis in de pels van warmtemonopolist Energie voor Elkaar

Wie is wie bij Energie voor Elkaar

Asper Dorothea
Voluit Asper Dorothea Holding Company S.à.r.l. De Luxemburgse holding van het investeringsfonds Dorothea dat bestuurd wordt door het Britse Asper Investment Management, gezeteld in Londen. Het fonds is een partnerschap van grote institutionele en private beleggers, waaronder de Europese Investeringsbank (EIB), pensioenfonds ABP en Mubadala, het investeringsvehikel van het emiraat Abu-Dhabi. Dit fonds investeert momenteel een bedrag van 250 miljoen euro in Energie voor Elkaar om een strategisch aandeel te verwerven in de Nederlandse energie(transitie)markt.

Valentijn Kleijnen
CEO van Energie voor Elkaar en een groot aantal dochterondernemingen, waaronder warmtenetten, biomassacentrales, toeleveranciers, bureaus voor advies en public affairs, en financieringsvehikels in meerdere plaatsen in Nederland. Een grootverdiener in de energietransitie die tientallen miljoenen aan subsidies binnenharkte. Kleijnen treedt alleen in de media bij zelfgekozen en volledig geregisseerde PR-momenten rond ‘strategische samenwerkingen’ en houdt kritische journalisten zoveel mogelijk weg. Hij weigert transparantie te geven over zijn bedrijfsstructuur, de financiële stromen, emissies en de exacte herkomst van de biomassa.

Gerard (Gé) Zijerveld
Mede-eigenaar van MPD Holding, de voorloper van Energie voor Elkaar. Werkte als investeerder nauw samen met Valentijn Kleijnen in het realiseren van het Edese warmtenet en de biomassacentrales. Verkocht een deel van zijn belang voor 5 miljoen euro aan Asper Dorothea, maar heeft nog steeds onderdelen in handen. Ook deze grootverdiener blijft het liefst in de schaduw.

Audrey van den Berg
Directiewoordvoerder van Energie voor Elkaar. Kampioen in het ophouden van de schone schijn van een ‘slim groen warmtenet’ en het afschermen van haar grote baas. Volgt kritische politici en journalisten openlijk of stiekem, en schroomt niet om hen actief tegen te werken. Bijvoorbeeld door het strategisch plaatsen van advertorials rond kritische publicaties. Alles in het belang van het bedrijf natuurlijk.

Rik Timmermans
Social engineer van Energie voor Elkaar en ZON Transitie Support. Een social engineer is een veredelde lobbyist. Hij ‘verkoopt’ de warmtenetten van zijn werkgever aan diverse ‘stakeholders’ en beïnvloedt waar mogelijk de beeldvorming. Speelt een rol als kwartiermaker bij de uitrol van nieuwe warmtenetten in diverse plaatsen in Nederland, onder meer door voorlichting te geven aan raadsleden. Is tevens voorzitter van de Warmteraad in Ede, een klantenpanel dat een vorm van pseudo-participatie is en onafhankelijk klantenonderzoek niet nodig vindt.

Gemeente Ede en Provincie Gelderland
De useful idiots van Energie voor Elkaar. Diverse wethouders en gedeputeerden rolden over een periode van 10 jaar de rode loper uit voor een private warmtemonopolist. Ze leverden subsidies en concessies, maar voerden te weinig regie, informeerden de volksvertegenwoordigers niet of gebrekkig, en stelden nauwelijks eisen aan transparantie. Hiermee is het belang van burgers in het geding gekomen.