Op 1 juni 2022 verscheen in Ede Stad een kritisch artikel over de Edese Warmteraad, het klantenpanel van het Warmtebedrijf Ede. Transparantie voor Elkaar constateerde dat dit een vorm van pseudo-participatie is, gecontroleerd door het bedrijf zelf, waarbij klanten met een forse boeteclausule tot geheimhouding zijn gedwongen. Het was aanleiding om direct een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek in te stellen.

Het onderzoek van Transparantie voor Elkaar werd aangekondigd in Ede Stad en verscheen ook op de bewonersplatforms van wijken die op het warmtenet zijn aangesloten. Dat had meteen effect, want binnen 24 uur kwam het Warmtebedrijf opeens met een eigen klantonderzoek, met vrijwel dezelfde vragen als ons onderzoek. Mogelijk hoopte de monopolist hiermee de regie terug te kunnen pakken.

Bewonersplatforms, waaronder platform Simon Stevin op het kazerneterrein, werden vervolgens op slinkse wijze door het Warmtebedrijf benaderd met het verzoek de link naar het onafhankelijke onderzoek van Transparantie voor Elkaar te vervangen door een link naar het eigen onderzoek. Een bewoner die dit zag gebeuren maakte screenshots en informeerde ons. De beheerder van het platform raakte erdoor in verwarring en verwijderende eerst ons onderzoek, om dit later terug te plaatsen naast het door het Warmtebedrijf geplugde onderzoek. Het bewijs van deze hinderlijke actie door het Warmtebedrijf staat onderaan dit artikel.

Veel inwoners hebben al deelgenomen aan het onderzoek van Transparantie voor Elkaar. De resultaten worden binnenkort teruggekoppeld in een artikel in Ede Stad.

Dit bericht verscheen in Ede Stad.

Bijlage: de screenshot bij dit artikel